Vad är ett kreativt lärande?

”Ett av skälen till att vi saknar en teori om kreativt lärande är, som jag ser det, att vi saknar en användbar definition av kreativitet. De flesta kreativitetsdefinitioner gör nämligen det felet att de tar sin utgångspunkt i slutprodukten, istället för att se på kreativitet som en process och definiera  processkriterier.” 

ur Läraryrkets kreativa uppdrag – pedagogiskt iscensättande av kreativtlärande. Feiwel Kupferberg.  (Läraren i blickpunkten, Aili, Blossing, Tornberg, lärarförbundets förlag, Stockholm, 2008) 

Kommentarer inaktiverade.