RIP Pierre Boulez

  
Tonsättaren och dirigenten Pierre Boulez är död. Han var en av föregångarna inom serialismen och studerade bl.a. för Olivier Messiaen i Paris. Boulez var en mästare på harmonilära och kontrapunkt och belönades i slutet av sina studier med första pris för sina kunskaper. 

Boulez musik är för dom flesta svårgreppbar och något man kanske inte kommer att lyssna så mycket på under en livstid. Men hans musik har varit en viktig instans för den fortsatta musikutvecklingen och för att spränga dom traditionella musikaliska gränserna. 

P. Boulez, Notations 3: Assez lent

Kommentarer inaktiverade.