Musikens marginalisering motbevisas återigen

Så. Är musik viktigt för samhället eller ej? Under det sista decenniet har kultur generellt presenterats som oviktigt för samhället då det ”inte genererar något”. Dvs kultur anses bara kosta pengar inte bidra med något livsnödvändigt. Inte minst i skoldebatten har detta fått stor genomslagskraft i och med senaste gymnasiereformen LGY11 där estetiska ämnen tagits bort som obligatoriska (Estetisk verksamhet). Övriga ”riktiga” ämnen (tex matematik, historia) har fått större plats i kursplanen och regeringen har också bestämt att vissa kurser (ej med estetisk inriktning) får man s.k. meritpoäng för. Meritpoängen kan sedan ge dig fördel vid antagningsprocessen till en högskola eller ett universitet. 

Parallellt med detta har regeringen bedrivit en ursinningslös kampanj gentemot kulturarbetare att man ska vara/bli entreprenör. Dvs drar du in pengar; då blir din kultur rumsren. Otaliga miljoner har plöjts ner i olika projekt tex Kulturkraft där gratis utbildning inom kulturområdet (dock inte inom sitt ”ämne” tex piano, utan tex hemsidesbygge och marknadsföring) Allt syftar så klart till att dra in mer pengar till statskassan. 

Problemet med mantrat musik är inte viktigt är att det inte stämmer. Vad skulle livet vara utan musik? Ta bort musiken från ditt liv och det blir oerhört fattigt. Inga vaggvisor, inget till bröllopet, födelsdagsfesten, partymusik, inget i bilen… Men med dagens trubbiga mått (pengar) så passar ju inte kulturen in i ramen. Men kanske är det så enkelt att kulturen är mycket större än ramen? Kultur/musik är så starkt inflätad i vår vardag.  

I alla fall. Gång efter annan kommer det forskning som visar mätbart att musik har en viktig inverkan på oss och vårt fysiska välbefinnande. Här är en från Dagens Nyheter: Musik lindrar patienters oro och smärta Forskare från England har bevisat att patienter som fick lyssna på musik före, under och efter sin operation, mådde betydligt bättre än dom som inte lyssnat på musik. En annan studie i Göteborg visar på väldiga positiva fysiska effekter i samband med körsång. Osv. 

Studier finns men när ska det bli legio för beslutsfattare att basera sina uttalanden (som får stor medial genomslagskraft) som är underbyggda rent forskningsmässigt?

Läs mer: 

The Lancet: Music as an aid for postoperative recovery in adults: a systematic review and meta-analysis
Ted.com: Music in rehabilitation
Forskning och framsteg: Musikexperimentet som fick håren att resa sig
Music structure determines heart rate variability of singers

Fotnot: Jag är inte för en kulturvärld där utövare sitter och väntar på att bidrag ska komma. 

Kommentarer inaktiverade.